Konto PLN: 
NAPRZECIW OCZEKIWANIOM
Informacja   
W NAJLEPSZEJ FORMIE
W odpowiedzi na potrzeby klientów, przekazujemy informacje technologiczne i przedstawiamy nowoczesne rozwiązania. Przedstawiamy produkty i nowości branżowe dla specjalistów. Nasze wydania cechują się najwyższą jakością i cenioną rzetelnością.  Jesteśmy wszędzie, gdzie dzieje się coś ważnego dla twojej branży, w naszych pozycjach wydawniczych znajdziesz przegląd produktów i dostępnych technologii potrzebnych twojej firmie. Stawiamy na jakość i sumienność, którą możemy gwarantować dzięki doświadczonemu i wykwalifikowanemu personelowi i współpracownikom naukowym z całego kraju.
MIĘSNE TECHNOLOGIE...
skierowany do technologów i kadry zarządzającej przemysłem mięsnym. Kwartalnik, zawiera artykuły technologiczne, szeroką ofertę maszyn i urządzeń, surowców i przypraw pomocnych w produkcji oraz bogatą ofertę opakowań i maszyn pakujących.  Czasopismo dostarczane jest drogą pocztową do zakładów mięsnych, sieci handlowych oraz zakładów przetwórstwa rybnego.
DROGOWE TECHNOLOGIE ...
zasięg ogólnopolski, jest bezpłatnie kolportowany na imprezach branżowych i spotkaniach drogowców. Dociera do: firm budownictwa drogowego, biur projektowych, firm transportowych, firm zajmujących się dostawą sprzętu, surowców i technologii a także do zarządów dróg wszelkiego szczebla. Nakład: 7 000 egz.

W NASZYCH CZASOPISMACH ZNAJDZIESZ: 

technologie,    nowości,    artykuły,    opinie    ekspertów,    relacje    z    imprez,    informacje    o nadchodzących    imprezach    i    wydarzeniach,    maszyny,    urządzenia,surowce,    dodatki,i wiele     innych,w     najwyższej     jakości,w     wygodnym     formacie,w     przejrzystej     formie. Skontaktuj się z nami by uzyskać więcej informacji......

WIĘCEJ O NAS - WOMAT ...

 to   wydawnictwo,   którego   trzon   stanowią   pracownicy z   wieloletnim   doświadczeniem   w redagowaniu   prasy   branżowej. Nasze   czasopisma   to    Katalog   Piekarnicze   Technologie   i Cukiernicze   Technologie,   Mięsne   Technologie. Redaktorzy   i   graficy   Womat-u   doskonale znają    swoją    pracę    oraz    realia przemysłu    przetwórczego,    stąd    artykuły    zawarte    w czasopismach    właściwie oddają    sytuację    panującą    w    branży,    jej    problemy,    wzloty    i upadki. Technologicznie        artykuły        są        nowatorskie        i        odkrywcze,        bowiem współpraca wydawnictwa    z    ośrodkami    naukowymi    czołowych    uczelni    rolniczych    w kraju gwarantuje fachowość i bezbłędność publikacji.
Poza    technologiami,    czasopisma    nasze    prezentują    bogatą    ofertę    maszyn, urządzeń    i dodatków      stosowanych      w      wybranej      gałęzi      przetwórstwa.      Najlepsi dostawcy      i producenci    maszyn,    przypraw,    chemii    przemysłowej    i    opakowań    zamieszczają swoje reklamy   na   naszych   łamach. Każdy   z   ww.   tytułów   jest   więc   poradnikiem,   który   warto mieć    pod    ręką,    bo wzbogaci    wiedzę praktyczną,    przyniesie    branżowe    aktualności,    a czasem    po    prostu    pomoże w    znalezieniu    poszukiwanego    urządzenia,    czy    też    wskaże najlepsze     rozwiązanie. Firma     WOMAT     zajmuje     się     również     kompleksową     obsługą medialną   i   reklamową   podmiotów   gospodarczych. Zapewniamy   wykonanie   zlecenia   -   od projektu do ostatecznej realizacji.
NIP: 635-179-47-38 
krs: 0000324489 
ING Bank Śląski S.A. 
IBAN: PL 18 1050 1634 1000 0090 6890 0183  Swift: INGBPLPW
KONTAKT: 
BIURO REKLAMY
kierownik biura reklamy
Piotr Koszyk
kom.:+48 733 275 720
p.koszyk@womat.com.pl
dyrektor ds. kluczowych klientów
Jarosław Banaś
kom.:+48 733 275 719
j.banas@womat.com..pl
REDAKCJA:
  Strona przechowuje na twoim komputerze pliki cookie GOOGLE w celach statystycznych. Firma Womat przechowuje podstawowe , jawne dane klientów konieczne do obsługi na życzenie dostępny jest raport ODO,i edycja danych.
PIEKARNICZE TECHNOLOGIE I CUKIERNICZE TECHNOLOGIE...
rozprowadzane są na największych imprezach branżowych oraz rozsyłane pocztą do kilku tysięcy piekarni i cukierni na terenie całego kraju. Zawierają działy: dodatki, surowce, technologie, lody, urządzenia, drobny sprzęt, serwis, higiena, modernizacja zakładów, opakowania i maszyny pakujące, chłodnictwo, wyposażenie, magazynowanie. Nakład 8000 egz.
DTP:
© Copyright by Womat Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i ogłoszeń publikowanych w serwisie. Wszystkie informacje zamieszczone w serwisie są publikowane na wyłączną odpowiedzialność osób nadsyłających i podających dane. Wydawca nie zwraca materiałów niezamówionych. Wydawca zastrzega sobie prawo wyłączności do reprodukowania stworzonych i zamieszczonych w serwisie reklam i ogłoszeń. Jakakolwiek część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przedrukowywana ani przechowywana w żadnej bazie danych bez pisemnej zgody wydawnictwa Womat.                           
redakcja@womat.com.pl tel +48 731994999
biuro@womat.com.pl
tel. +48327220227 fax. +48327220234 kom. +48 731992999 kom. +48 731994999
Mariusz Borowy
Paweł Mizia
dtp@womat.com.pl
współpraca: I-StudioIluminacja
Biuro :  Elsnera 55a 43-190 Mikołów
Księgowość : Waryńskiego 17 43-190 Mikołów
Dane rejestracyjne: Womat sp. z o.o. Waryńskiego 17 43-190 Mikołów
Konto PLN: 
NAPRZECIW OCZEKIWANIOM
Informacja   
W NAJLEPSZEJ FORMIE
W odpowiedzi na potrzeby klientów, przekazujemy informacje technologiczne i przedstawiamy nowoczesne rozwiązania. Przedstawiamy produkty i nowości branżowe dla specjalistów. Nasze wydania cechują się najwyższą jakością i cenioną rzetelnością.  Jesteśmy wszędzie, gdzie dzieje się coś ważnego dla twojej branży, w naszych pozycjach wydawniczych znajdziesz przegląd produktów i dostępnych technologii potrzebnych twojej firmie. Stawiamy na jakość i sumienność, którą możemy gwarantować dzięki doświadczonemu i wykwalifikowanemu personelowi i współpracownikom naukowym z całego kraju.
MIĘSNE TECHNOLOGIE...
skierowany do technologów i kadry zarządzającej przemysłem mięsnym. Kwartalnik, zawiera artykuły technologiczne, szeroką ofertę maszyn i urządzeń, surowców i przypraw pomocnych w produkcji oraz bogatą ofertę opakowań i maszyn pakujących.  Czasopismo dostarczane jest drogą pocztową do zakładów mięsnych, sieci handlowych oraz zakładów przetwórstwa rybnego.
DROGOWE TECHNOLOGIE ...
zasięg ogólnopolski, jest bezpłatnie kolportowany na imprezach branżowych i spotkaniach drogowców. Dociera do: firm budownictwa drogowego, biur projektowych, firm transportowych, firm zajmujących się dostawą sprzętu, surowców i technologii a także do zarządów dróg wszelkiego szczebla. Nakład: 7 000 egz.

W NASZYCH CZASOPISMACH ZNAJDZIESZ: 

technologie,     nowości,     artykuły,     opinie     ekspertów,     relacje     z imprez,   informacje   o   nadchodzących   imprezach   i   wydarzeniach, maszyny,       urządzenia,surowce,       dodatki,i       wiele       innych,w najwyższej   jakości,w   wygodnym   formacie,w   przejrzystej   formie. Skontaktuj się z nami by uzyskać więcej informacji......

WIĘCEJ O NAS - WOMAT ...

 to       wydawnictwo,       którego       trzon       stanowią       pracownicy z wieloletnim          doświadczeniem          w          redagowaniu          prasy branżowej. Nasze   czasopisma   to    Katalog   Piekarnicze   Technologie i     Cukiernicze     Technologie,     Mięsne     Technologie. Redaktorzy     i graficy       Womat-u       doskonale       znają       swoją       pracę       oraz realia przemysłu      przetwórczego,      stąd      artykuły      zawarte      w czasopismach   właściwie oddają   sytuację   panującą   w   branży,   jej problemy,       wzloty       i       upadki. Technologicznie       artykuły       nowatorskie    i    odkrywcze,    bowiem    współpraca wydawnictwa    z ośrodkami       naukowymi       czołowych       uczelni       rolniczych       w kraju gwarantuje fachowość i bezbłędność publikacji.
Poza   technologiami,   czasopisma   nasze   prezentują   bogatą   ofertę maszyn, urządzeń    i    dodatków    stosowanych    w    wybranej    gałęzi przetwórstwa.   Najlepsi dostawcy   i   producenci   maszyn,   przypraw, chemii   przemysłowej   i   opakowań   zamieszczają swoje   reklamy   na naszych    łamach. Każdy    z    ww.    tytułów    jest    więc    poradnikiem, który    warto    mieć    pod    ręką,    bo wzbogaci    wiedzę praktyczną, przyniesie   branżowe   aktualności,   a   czasem   po   prostu   pomoże w znalezieniu   poszukiwanego   urządzenia,   czy   też   wskaże   najlepsze rozwiązanie. Firma    WOMAT    zajmuje    się    również    kompleksową obsługą              medialną              i              reklamową              podmiotów gospodarczych. Zapewniamy   wykonanie   zlecenia   -   od   projektu   do ostatecznej realizacji.
NIP: 635-179-47-38 
krs: 0000324489 
ING Bank Śląski S.A. 
IBAN: PL 18 1050 1634 1000 0090 6890 0183  Swift: INGBPLPW
KONTAKT: 
BIURO REKLAMY
kierownik biura reklamy
Piotr Koszyk
kom.:+48 733 275 720
p.koszyk@womat.com.pl
dyrektor ds. kluczowych klientów
Jarosław Banaś
kom.:+48 733 275 719
j.banas@womat.com..pl
REDAKCJA:
  Strona przechowuje na twoim komputerze pliki cookie GOOGLE w celach statystycznych. Firma Womat przechowuje podstawowe , jawne dane klientów konieczne do obsługi na życzenie dostępny jest raport ODO,i edycja danych.
PIEKARNICZE TECHNOLOGIE I CUKIERNICZE TECHNOLOGIE...
rozprowadzane są na największych imprezach branżowych oraz rozsyłane pocztą do kilku tysięcy piekarni i cukierni na terenie całego kraju. Zawierają działy: dodatki, surowce, technologie, lody, urządzenia, drobny sprzęt, serwis, higiena, modernizacja zakładów, opakowania i maszyny pakujące, chłodnictwo, wyposażenie, magazynowanie. Nakład 8000 egz.
DTP:
© Copyright by Womat Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i ogłoszeń publikowanych w serwisie. Wszystkie informacje zamieszczone w serwisie są publikowane na wyłączną odpowiedzialność osób nadsyłających i podających dane. Wydawca nie zwraca materiałów niezamówionych. Wydawca zastrzega sobie prawo wyłączności do reprodukowania stworzonych i zamieszczonych w serwisie reklam i ogłoszeń. Jakakolwiek część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przedrukowywana ani przechowywana w żadnej bazie danych bez pisemnej zgody wydawnictwa Womat.                           
redakcja@womat.com.pl tel +48 731994999
biuro@womat.com.pl
tel. +48327220227 fax. +48327220234 kom. +48 731992999 kom. +48 731994999
Mariusz Borowy
Paweł Mizia
dtp@womat.com.pl
współpraca: I-StudioIluminacja
Biuro :  Elsnera 55a 43-190 Mikołów
Księgowość : Waryńskiego 17 43-190 Mikołów
Dane rejestracyjne: Womat sp. z o.o. Waryńskiego 17 43-190 Mikołów
Konto PLN: 
NAPRZECIW OCZEKIWANIOM
Informacja   
W NAJLEPSZEJ FORMIE
W odpowiedzi na potrzeby klientów, przekazujemy informacje technologiczne i przedstawiamy nowoczesne rozwiązania. Przedstawiamy produkty i nowości branżowe dla specjalistów. Nasze wydania cechują się najwyższą jakością i cenioną rzetelnością.  Jesteśmy wszędzie, gdzie dzieje się coś ważnego dla twojej branży, w naszych pozycjach wydawniczych znajdziesz przegląd produktów i dostępnych technologii potrzebnych twojej firmie. Stawiamy na jakość i sumienność, którą możemy gwarantować dzięki doświadczonemu i wykwalifikowanemu personelowi i współpracownikom naukowym z całego kraju.
MIĘSNE TECHNOLOGIE...
skierowany do technologów i kadry zarządzającej przemysłem mięsnym. Kwartalnik, zawiera artykuły technologiczne, szeroką ofertę maszyn i urządzeń, surowców i przypraw pomocnych w produkcji oraz bogatą ofertę opakowań i maszyn pakujących.  Czasopismo dostarczane jest drogą pocztową do zakładów mięsnych, sieci handlowych oraz zakładów przetwórstwa rybnego.
DROGOWE TECHNOLOGIE ...
zasięg ogólnopolski, jest bezpłatnie kolportowany na imprezach branżowych i spotkaniach drogowców. Dociera do: firm budownictwa drogowego, biur projektowych, firm transportowych, firm zajmujących się dostawą sprzętu, surowców i technologii a także do zarządów dróg wszelkiego szczebla. Nakład: 7 000 egz.

W NASZYCH CZASOPISMACH ZNAJDZIESZ: 

technologie,    nowości,    artykuły,    opinie    ekspertów,    relacje    z    imprez,    informacje    o nadchodzących    imprezach    i    wydarzeniach,    maszyny,    urządzenia,surowce,    dodatki,i wiele     innych,w     najwyższej     jakości,w     wygodnym     formacie,w     przejrzystej     formie. Skontaktuj się z nami by uzyskać więcej informacji......

WIĘCEJ O NAS - WOMAT

...

 to      wydawnictwo,      którego      trzon      stanowią      pracownicy z      wieloletnim      doświadczeniem      w      redagowaniu      prasy branżowej. Nasze       czasopisma       to        Katalog       Piekarnicze       Technologie       i       Cukiernicze       Technologie,       Mięsne Technologie. Redaktorzy    i    graficy    Womat-u    doskonale    znają    swoją    pracę    oraz    realia przemysłu    przetwórczego,    stąd artykuły      zawarte      w      czasopismach      właściwie oddają      sytuację      panującą      w      branży,      jej      problemy,      wzloty      i upadki. Technologicznie   artykuły   są   nowatorskie   i   odkrywcze,   bowiem   współpraca wydawnictwa   z   ośrodkami   naukowymi czołowych uczelni rolniczych w kraju gwarantuje fachowość i bezbłędność publikacji.
Poza   technologiami,   czasopisma   nasze   prezentują   bogatą   ofertę   maszyn, urządzeń   i   dodatków   stosowanych   w   wybranej gałęzi      przetwórstwa.      Najlepsi dostawcy      i      producenci      maszyn,      przypraw,      chemii      przemysłowej      i      opakowań zamieszczają swoje   reklamy   na   naszych   łamach. Każdy   z   ww.   tytułów   jest   więc   poradnikiem,   który   warto   mieć   pod   ręką, bo wzbogaci     wiedzę praktyczną,     przyniesie     branżowe     aktualności,     a     czasem     po     prostu     pomoże w     znalezieniu poszukiwanego    urządzenia,    czy    też    wskaże    najlepsze    rozwiązanie. Firma    WOMAT    zajmuje    się    również    kompleksową obsługą   medialną   i   reklamową   podmiotów   gospodarczych. Zapewniamy   wykonanie   zlecenia   -   od   projektu   do   ostatecznej realizacji.
NIP: 635-179-47-38 
krs: 0000324489 
ING Bank Śląski S.A. 
IBAN: PL 18 1050 1634 1000 0090 6890 0183  Swift: INGBPLPW
KONTAKT: 
BIURO REKLAMY
kierownik biura reklamy
Piotr Koszyk
kom.:+48 733 275 720
p.koszyk@womat.com.pl
dyrektor ds. kluczowych klientów
Jarosław Banaś
kom.:+48 733 275 719
j.banas@womat.com..pl
REDAKCJA:
  Strona przechowuje na twoim komputerze pliki cookie GOOGLE w celach statystycznych. Firma Womat przechowuje podstawowe , jawne dane klientów konieczne do obsługi na życzenie dostępny jest raport ODO,i edycja danych.
PIEKARNICZE TECHNOLOGIE I CUKIERNICZE TECHNOLOGIE...
rozprowadzane są na największych imprezach branżowych oraz rozsyłane pocztą do kilku tysięcy piekarni i cukierni na terenie całego kraju. Zawierają działy: dodatki, surowce, technologie, lody, urządzenia, drobny sprzęt, serwis, higiena, modernizacja zakładów, opakowania i maszyny pakujące, chłodnictwo, wyposażenie, magazynowanie. Nakład 8000 egz.
DTP:
© Copyright by Womat Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i ogłoszeń publikowanych w serwisie. Wszystkie informacje zamieszczone w serwisie są publikowane na wyłączną odpowiedzialność osób nadsyłających i podających dane. Wydawca nie zwraca materiałów niezamówionych. Wydawca zastrzega sobie prawo wyłączności do reprodukowania stworzonych i zamieszczonych w serwisie reklam i ogłoszeń. Jakakolwiek część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przedrukowywana ani przechowywana w żadnej bazie danych bez pisemnej zgody wydawnictwa Womat.                           
redakcja@womat.com.pl tel +48 731994999
biuro@womat.com.pl
tel. +48327220227 fax. +48327220234 kom. +48 731992999 kom. +48 731994999
Mariusz Borowy
Paweł Mizia
dtp@womat.com.pl
współpraca: I-StudioIluminacja
Biuro :  Elsnera 55a 43-190 Mikołów
Księgowość : Elsnera 55a 43-190 Mikołów
Dane rejestracyjne: Womat sp. z o.o. Elsnera 55a 43-190 Mikołów